Skip Navigation

Find Your Country

LAND ROVER ACCESSORIES

LAND ROVER ACCESSORIES

Hasicí přístroj - 2 kg

Hasicí přístroj - 2 kg

Práškový hasicí přístroj 2 kg dodávaný s montážním držákem.Povinná výbava vozidla v některých zemích.

Cena: 5 578,00 Kč

Změna směnného kurzu může mít za následek změnu ceny.

Číslo dílu: STC8138AB